Forside  |  Bo med naturen  |  Familieliv  |  Suveræn fritid  |  Lokal kendt  |  Lokal indflydelse  |  Erhverv Kalender   Kontakt   Facebook  

Generalforsamling Skeby GF


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er:
- Lone Knudsen - modtager genvalg
- Johnny Ø. Larsen - modtager genvalg
- Søren Jensen - modtager genvalg
- Ledig plads i bestyrelsen:
Repræsentant for gymnastik
6. Valg af revisor for 2 år
- Ny revisor skal vælges.
7. Eventuelt

Aktive medlemmer over 16 år har stemmeret på generalforsamlingen.
Forslag fra stemmeberettigede medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen er vært ved en lille forfriskning i form af øl, sodavand og snacks under arrangementet.

På bestyrelsens vegne
Pia H. Pedersen

Dato: 28. maj 2015 - tidspunkt: kl. 19.00

Sted: Skeby klublokale,

Arrangør: Skeby GF, Skovgyden 62, Ørritslev Skov
   

Skift billede 1


Skift billede 2


Skift billede 3

 

 
Støtteforeningen til Skovløkken
Gersøvej 12 | 5450 Otterup | E-mail: kontakt@skovloekken.dk