Ingen kommende events i kalenderen...
  Forside  |  Bo med naturen  |  Familieliv  |  Suveræn fritid  |  Lokal kendt  |  Lokal indflydelse  |  Erhverv Kalender   Kontakt   Facebook  

Historisk om Skovløkke lokalområde

Man kan finde viden om fortiden i blandt andet Lokalhistorisk Arkiv Otterup. 

Området blev førhen inddelt i 2 sogne, Skeby og Østrup sogn. 

I dag er sogne tilknyttet kirkesogne, hvor området rummer flere. Læs mere i undermenu Kirkeliv under menuen Suveræn Fritid samt her under Lokalt kendt, og de enkelte byer i lokalområdet.

De gamle sogne, opdelt via kirkerne, var tidligere meget magtfulde institutioner. Det er derfor interessant at se, hvordan de har ageret gennem årene. Kirkebygningerne har stadig stor kulturhistorisk værdi, og de personer, som har beklædt embederne i og omkring kirkerne, har ofte en interessant historie hæftet på sig.

Området er inddæmmet ved Gerskov, Gersø, Ølund, og Hoffmannsgave, som ses på billedet over inddæmninger på Nordfyn. Der er opsat et mindesmærke for, at Gersø blev landfast i 1816 og ved Trøjborg, at Skeby blev landfast. I 2007 blev Ølund-Lammesø gjort til et fantastisk yngleområde for fugle i Odense Fjord.

Vindmøllerne havde ligeledes stor betydning, da de pumpede vand fra de mange kanaler ud i Odense Fjord, hvor adskillige kanaler fortsat er synlige i området i dag. Der fandtes flere møller, ex. på Hofmannsgave, Hessum, Bogø og Østrup. I dag ses ruinen fra Bogø mølle ved diget og Østrupgård, hvor Østrup mølle lå, eksisterer fortsat i dag.

Skolen havde dengang, som i dag, en vigtig funktion for sammenhængskraften og udviklingsmulighederne i lokalområdet på Nordfyn. Alle mindre skoler er nedlagt for mange år siden, men Skovløkkeskolen, Ørritslev Skov, eksisterer fortsat i dag.

Du kan se meget mere under menuerne her på siden og via links.

Link til Lokalhistorisk Forening for Otterup og Omegn

Link til Skovløkke Lokalråd for Skeby og Østrup Sogn

Link til mere lokalhistorie

Link til Landdistrikterne og lokalsamfund

Link til basis-sider om det nordfynske

Link til Landdistriktsråd Nordfyn

Link til Landdistrikternes Fællesråd  

Link til landdistriktrådet  

Link til Landsforeningen "Landsbyerne i Danmark

Link til Landsforeningen af Landsbysamfund

Link til Historisk Atlas over området

 


 

 
Støtteforeningen til Skovløkken
Gersøvej 12 | 5450 Otterup | E-mail: kontakt@skovloekken.dk