Ingen kommende events i kalenderen...
  Forside  |  Bo med naturen  |  Familieliv  |  Suveræn fritid  |  Lokal kendt  |  Lokal indflydelse  |  Erhverv Kalender   Kontakt   Facebook  

Gersø

 

Gersø er en halvø beliggende i den østlige del af Odense Fjord. Gersø var oprindelig en ø, men i bestræbelserne på at skaffe mere landbrugsjord har store vand- og vådområder, mere præcist 2000 af Odense Fjords oprindelige 8000 hektar, skiftet karakter fra vand til landområde.

Gersø er en ca. 2 km lang og 1 km bred halvø omgivet af Odense Fjord. Gersø rummer en enorm naturskønhed med udsigt mod Enebærodde mod Øst, hvor fyret lige kan skimtes ved Gabet. Længere mod syd ses Munkebo Bakker, Lindøværftet og mod sød Vigelsø. Mellem Gersø og Vigelsø er sejlrenden, hvor man kan følge al skibstransport til og fra Odense Havn. Fra den yderste spids af Gersø kan man betragte den enorme panoramaudsigt og storslåede skønhed hele vejen rundt i Odense Fjord.

Gersø bebos af ca. 30 fastboende beboere fordelt i 8 huse og ejendomme. Hertil kommer sommerhusejerne i de 23 sommerhuse fordelt på Gersøs Nordøstlige og Sydvestlige kyst, i daglig tale benævnt "Sølv - og Guldkysten".

De fastboende beboere på Gersø har en beboerforening. Man mødes til mange faste traditionelle sociale begivenheder. Fx fejres Sankt Hans aften altid sammen. Beboerne inviteres med til hinandens private fester, der holdes fællesspisning på skift hos hinanden, arrangeres sommerfest, udflugt mm. Sammenholdet og tilhørsforholdet til Gersø er meget stort blandt beboerne. Man lever på Gersø tæt på naturen og tæt på årstidernes variationer, samtidig med, at beboerne har en oprigtig interesse i hinandens ve og vel.

 


 

 
Støtteforeningen til Skovløkken
Gersøvej 12 | 5450 Otterup | E-mail: kontakt@skovloekken.dk